VOORWAARDEN

Preambule/ Identiteit van de verkoper/ Toegang tot professionele en commerciële regels (indien van toepassing)

De preambule herinnert aan het doel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het dient ook ter herinnering, indien van toepassing, dat bepaalde producten die op de site te koop zijn, onderworpen zijn aan bijzondere verkoopvoorwaarden. In de preambule wordt tevens informatie gegeven over de beroeps- en handelsregels waaraan de verkoper, indien van toepassing, wil voldoen.

Deze voorwaarden omvatten met name de volgende informatie:

 • De middelen voor reproductie en archivering van deze voorwaarden
 • Juridische mededelingen van de site
 • De algemene gebruiksvoorwaarden van de site
 • De essentiële kenmerken van de aangeboden goederen
 • De verschillende stappen die u moet volgen om de overeenkomst online af te sluiten
 • Technische middelen voor het identificeren en corrigeren van fouten die tijdens de gegevensinvoer zijn gemaakt
 • Aangeboden talen
 • De voorwaarden voor archivering en toegang tot het contract
 • De manier om de professionele en commerciële regels te raadplegen waaraan de verkoper wil voldoen
 • Wettelijke en contractuele garanties
 • Levertijden, kosten en voorwaarden
 • Levering volgen en kosten van communicatietechnieken op afstand
 • De prijs
 • Betalingsvoorwaarden en beveiligingsmethoden
 • Details over hoe u het herroepingsrecht kunt uitoefenen,
 • De duur van het contract en de geldigheid van de prijs.

 

Laatst bijgewerkt op 01/09/2018

  

Om de algemene gebruiksvoorwaarden van de site te zien

 

Er is eerder gespecificeerd dat deze voorwaarden uitsluitend de verkoop via de site regelen

Deze voorwaarden zijn gericht op een consument die over volledige rechtsbevoegdheid beschikt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u op deze site plaatst.

XXXXX is niet de fabrikant van de te koop aangeboden goederen. De gepresenteerde kenmerken (foto's, beschrijvingen, enz.) zijn afkomstig van de informatie verstrekt door de leverancier. Niettemin respecteert XXXXX de huidige kwaliteits- en productienormen.

Indien het product en/of de eigenschappen niet overeenkomen met het door de klant ontvangen product.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans.

Wij zijn actief en vallen onder het regime van micro-ondernemingen.

  

Deel 1 - De verschillende stappen die u moet volgen om de overeenkomst online af te sluiten

 • Bestelling

U maakt uw keuze door door de pagina's van onze site te bladeren. Uw selecties worden aan uw winkelwagen toegevoegd wanneer u op 'Toevoegen aan winkelwagen' klikt. Tijdens het surfen op onze site kunt u op elk moment uw bestelling valideren door op “Betalen” te klikken.

 • Validatie van het contract

Wanneer u op “Betalen” klikt, verschijnt er een bevestigingsbericht. Het vat alle geselecteerde producten en opties samen. Op deze pagina kunt u uw winkelmandje bijwerken door de hoeveelheden te wijzigen en/of artikel(en) te verwijderen, of doorgaan door het vakje aan te vinken: “Ik accepteer de algemene voorwaarden” en “Veilige betaling”.

U moet op dit bestelformulier alle verzonden informatie controleren, en in het bijzonder alle elementen die nuttig zijn voor de levering (afleveradres, digitale code, telefoonnummers, enz.). De voorafgaande verzameling van de identificatie-elementen van de internetgebruiker (voornaam, naam, e-mail adres, bankgegevens, enz.) vergemakkelijkt de fasen van het sluiten van het contract. De klant kan daarom zijn contactgegevens opslaan door het vakje “Bewaar mijn contactgegevens voor de volgende keer” aan te vinken.

Als u het formulier niet hoeft aan te passen en verder wilt gaan met uw bestelling, klikt u op "Doorgaan naar verzendmethode".

Om uw bestelling voort te zetten, klikt u ten slotte op “Doorgaan naar betaalmethode” en vervolgens op “Mijn bestelling plaatsen”.

Na betaling op onze beveiligde server (zie ''betaling'') wordt een ontvangstbevestiging getoond. Het bevestigt de registratie van uw bestelling en informeert u dat er zo snel mogelijk een elektronisch bevestigingsbericht naar u zal worden verzonden.

In geval van een risico met betrekking tot de beschikbaarheid van producten behouden wij ons het recht voor om een ​​bestelling voor hetzelfde product vanaf een bepaalde hoeveelheid (groter dan 100) te weigeren.

 • Technische middelen voor het identificeren en corrigeren van fouten

U heeft te allen tijde het recht om eventuele fouten bij het invoeren van uw gegevens op te sporen en te corrigeren. Wanneer u na het sluiten van het contract een fout opmerkt, dient u contact met ons op te nemen.

 

Sectie 2 - Voorwaarden voor archivering en toegang tot het contract

Contracten, inkooporders en facturen archiveren wij op een betrouwbare en duurzame drager.

U heeft het recht om deze documenten mee te delen voor bestellingen met een bedrag groter dan of gelijk aan € 120.

 

Sectie 3 - Wettelijke en contractuele garanties

 • Wettelijke garanties

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de conformiteit van de goederen met het contract, in termen van verborgen gebreken (beschikbaar in bijlage 1 van deze voorwaarden), zullen wij u elk ogenschijnlijk defect, beschadigd of beschadigd product vergoeden, repareren of omruilen of niet overeenkomt met uw bestelling.

Op vertoon van bewijsstukken vergoeden wij u tevens de volledige retourkosten. (Foto, video, enz.)

Indien van toepassing nodigen wij u uit om ons restitutiebeleid te lezen.

 • Verantwoordelijkheid

Wij doen er alles aan om u tevreden te stellen. Wij zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze algemene voorwaarden, maar onze aansprakelijkheid kan niet ontstaan ​​als gevolg van een toevallige gebeurtenis, een geval van overmacht, de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het contract of vanwege het niet naleven van het product met buitenlandse wetgeving in geval van levering naar een ander land dan Frankrijk.

 

Artikel 4 - Levertijden, kosten en voorwaarden

 • Leveringsvoorwaarden

Wij bezorgen de producten bij u op het adres dat vermeld staat op het bestelformulier.

 • Tijd om te bezorgen

Wij leveren uiterlijk op de datum aangegeven in uw orderbevestigingsbericht. (7 tot 21 werkdagen)

In geval van vertraging in de levering zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail informeren en u een nieuwe datum aanbieden.

Mocht het bestelde product onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk. Wij bieden u een product van gelijkwaardige kwaliteit of prijs aan.

 • Transportkosten

Op XXXXX zijn de bezorgkosten gratis.

 • Levering volgen

Voor vragen over uw levering kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Wij herinneren u er echter aan dat wij de dienst aanbieden: “Bestelmelding” waarmee u real-time meldingen krijgt over de status en voortgang van uw bestelling (gemiddeld 1 melding per 2 dagen)

 

Sectie 5 - De prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro’s exclusief belastingen (BTW niet van toepassing, art. 293 B van de CGI)

Als u levering buiten het Franse grondgebied aanvraagt, kan uw bestelling onderworpen zijn aan eventuele belastingen en douanerechten wanneer deze op de plaats van bestemming aankomt.

De betaling van deze heffingen en belastingen is uw verantwoordelijkheid en wij nodigen u uit om navraag te doen bij de bevoegde autoriteiten in uw land. Ook dient u na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten die u bij ons bestelt te importeren of te gebruiken in het land van bestemming.

 

Sectie 6 - Betalingsvoorwaarden en beveiligingsmiddelen

Wij incasseren uw betaling pas op het moment van verzending. U kunt uw bestelling dus vrij annuleren, zolang deze niet ter verzending aan onze vervoerder is overgedragen. Zodra uw bestelling wordt afgeleverd voor verzending, wordt u via een elektronisch bericht geïnformeerd dat wij deze bij u komen ophalen.

Het kan echter soms gebeuren dat de betaling wordt geïncasseerd bij het sluiten van het contract.

 • Betaalmiddelen

U heeft verschillende betaalmethoden om uw aankopen op deze site te betalen.

- Hetzij met bankkaarten: Visa, MasterCard, American Express, andere creditcards:

Betaling vindt plaats op de beveiligde bankservers van onze STRIPE-partners. Dit houdt in dat er geen bankgegevens over u via onze site passeren.

Betalen met creditcard is dus volkomen veilig; uw bestelling wordt geregistreerd en gevalideerd na aanvaarding van de betaling door de door u gekozen bank.

-Hetzij via PayPal:

Met PayPal worden uw financiële gegevens nooit aan XXXXX doorgegeven . PayPal codeert en beschermt uw kaartnummer. Betaal online door simpelweg uw e-mailadres en wachtwoord op te geven.

 • Beveiliging

Betalingen via onze site zijn onderworpen aan een beveiligingssysteem. We hebben het Secure Socket Layer (SSL)-protocol gebruikt om creditcardgegevens te coderen. Om u tegen mogelijke inbraak te beschermen, slaan wij geen creditcardnummers op onze computerservers op.

 

Sectie 7 - Tevreden of terugbetaald: voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht

Conform de wettelijke bepalingen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van uw product gebruik maken van uw herroepingsrecht. U hoeft geen reden op te geven of een boete te betalen. Met uitzondering van de retourkosten, die uw verantwoordelijkheid blijven, zullen wij u de betaalde bedragen uiterlijk 30 dagen na uw herroeping volledig terugbetalen. Op ons voorstel kunt u ook kiezen voor een andere terugbetalingsmethode.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor producten die op bestelling zijn gemaakt, volgens de specifieke specificaties van de consument, of voor audio-, video- of computersoftware-opnamen waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.

 

Sectie 6 - De duur van het contract en de geldigheid van de prijs.

De producten blijven volledig eigendom van XXXXX tot de volledige betaling van de prijs via PayPal of Stripe.

Onze prijsaanbiedingen zijn slechts geldig binnen de dubbele limiet van de geldigheidsduur van de betreffende aanbieding en de beschikbare voorraden.

Onze aanbiedingen van goederen en prijzen zijn geldig als ze op de dag van de bestelling online op de site verschijnen

 

Sectie 7 - Toepasselijke wetgeving/bevoegde jurisdictie

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

In geval van een geschil over de inhoud of de vorm zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

 

Sectie 8 - Neem contact met ons op/service na verkoop

Als u contact met ons wilt opnemen, staat ons klantenserviceteam voor u klaar via de pagina 'Contact'.

 

Sectie 9 - Persoonlijke informatie

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor het beheer van uw bestellingen en het monitoren van onze commerciële relaties.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang, verwijdering, rectificatie en verzet tegen de persoonsgegevens die u betreffen. Schrijf ons eenvoudig online via de Klantenservice en geef ons uw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres en indien mogelijk uw klantreferentie.

  

Bijlage 1: Bepalingen van de Consumentenwet betreffende de wettelijke garantie van conformiteit

Artikel L211-4

De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L211-5

Om aan het contract te voldoen, moet het onroerend goed:

1° Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing:

- beantwoorden aan de door de verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;

- de kwaliteiten presenteren die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Ofwel de kenmerken vertonen die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd, of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L211-6

De verkoper is niet gebonden aan de publieke verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger indien vaststaat dat hij deze niet kende en niet rechtmatig in staat was deze te kennen.

Artikel L211-7

Conformiteitsgebreken die binnen zes maanden na levering van de goederen optreden, worden vermoed te bestaan ​​op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

De verkoper kan dit vermoeden bestrijden als het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het vermeende gebrek aan overeenstemming.

Artikel L211-8

De koper heeft het recht te eisen dat de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Hij kan de conformiteit echter niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek dat hij kende of niet had kunnen negeren toen hij de overeenkomst aanging. Hetzelfde geldt wanneer het gebrek zijn oorsprong vindt in de materialen die hij zelf heeft geleverd.

Artikel L211-9

In geval van gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie en vervanging van de goederen.

De verkoper mag echter niet te werk gaan volgens de keuze van de koper, indien deze keuze leidt tot kosten die kennelijk onevenredig zijn ten opzichte van de andere methode, rekening houdend met de waarde van de goederen of de omvang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de koper is gekozen.

Artikel L211-10

Indien herstel en vervanging van de goederen onmogelijk zijn, kan de koper de goederen retourneren en de prijs laten terugbetalen, of de goederen houden en een deel van de prijs terugkrijgen.

Dezelfde faculteit staat voor hem open:

1° Indien de overeenkomstig artikel L. 211-9 gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet kan worden geïmplementeerd binnen de maand na de klacht van de koper;

2° Of indien deze oplossing niet mogelijk is zonder grote hinder voor hem, rekening houdend met de aard van het goed en het beoogde gebruik.

De verkoop kan echter niet worden geannuleerd als het gebrek aan overeenstemming gering is.

Artikel L211-11

De toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 211-9 en L. 211-10 gebeurt zonder kosten voor de koper.

Deze zelfde bepalingen staan ​​de toekenning van schadevergoeding niet in de weg.

Artikel L211-12

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L211-13

De bepalingen van deze afdeling ontnemen de koper niet het recht om de actie uit te oefenen die voortvloeit uit de gebreken die voortvloeien uit de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, of uit enige andere actie van contractuele of buitencontractuele aard die hem wordt erkend. volgens de wet.

Artikel L211-14

De regresvordering kan door de eindverkoper worden uitgeoefend tegen opeenvolgende verkopers of tussenpersonen en de producent van de roerende lichamelijke zaken, volgens de beginselen van het Burgerlijk Wetboek.

 

Bijlage 2: Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de garantie tegen verborgen gebreken

Sectie 1641

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verworven, of niet zou hebben gebruikt. het zou slechts een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had geweten.

Sectie 1642

De verkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan de koper zichzelf heeft kunnen overtuigen.

Artikel 1642-1

De verkoper van een te bouwen gebouw kan noch vóór de ontvangst van het werk, noch vóór het verstrijken van een termijn van één maand na de inbezitneming door de koper, worden gekweten van dan zichtbare constructiefouten of conformiteitsgebreken.

Er zal geen reden zijn om het contract te beëindigen of de prijs te verlagen als de verkoper zich ertoe verbindt om te repareren.

Artikel 1643

Voor verborgen gebreken is hij aansprakelijk, ook al zijn deze hem niet bekend, tenzij hij in dit geval heeft bedongen dat hij niet tot enige garantie gehouden zal zijn.

Artikel 1644

In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze tussen het retourneren van de zaak en het terugkrijgen van de prijs, of het houden van de zaak en het terugkrijgen van een deel van de prijs, zoals zal worden beslecht door deskundigen.

Artikel 1645

Als de verkoper op de hoogte was van de gebreken aan het artikel, is hij, naast restitutie van de prijs die hij heeft ontvangen, aansprakelijk voor alle schade aan de koper.

Artikel 1646

Als de verkoper niet op de hoogte is van de gebreken aan het artikel, hoeft hij alleen de prijs terug te betalen en de koper de kosten te vergoeden die door de verkoop zijn gemaakt.

Artikel 1646-1

De verkoper van een te bouwen gebouw is vanaf de ontvangst van het werk gebonden aan de verplichtingen waarvan architecten, aannemers en andere personen die door een werkhuurovereenkomst met de projecteigenaar verbonden zijn, zelf gebonden zijn in toepassing van de artikelen 1792, 1792-1 , 1792-2 en 1792-3 van deze code.

Deze garanties komen ten goede aan de opeenvolgende eigenaren van het gebouw.

Er zal geen reden zijn om de verkoop te annuleren of de prijs te verlagen als de verkoper zich ertoe verbindt de schade bepaald in de artikelen 1792, 1792-1 en 1792-2 van deze code te herstellen en de garantie voorzien in artikel 1792-3 op zich te nemen.

Sectie 1647

Indien het ding dat gebreken vertoonde als gevolg van de slechte kwaliteit ervan verloren gaat, komt het verlies voor rekening van de verkoper, die jegens de koper aansprakelijk is voor restitutie van de prijs en andere schadevergoedingen zoals uiteengezet in de twee voorgaande artikelen.

Maar de schade die door een toevallige gebeurtenis ontstaat, komt voor rekening van de koper.

Sectie 1648

Rechtsvorderingen voortvloeiend uit herroepelijke gebreken moeten door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.

In het geval voorzien in artikel 1642-1 moet de vordering, op straffe van uitsluiting, worden ingesteld binnen het jaar volgend op de datum waarop de verkoper kan worden verlost van de zichtbare gebreken of het gebrek aan overeenstemming.

Sectie 1649

Het vindt niet plaats bij verkopen die door een wettelijke autoriteit worden gedaan.