JURIDISCHE MEDEDELING

Voorwoord

In deze algemene voorwaarden zijn de gebruiksvoorwaarden van deze website vastgelegd.

De gebruiker erkent dit document te hebben gelezen en al deze informatie te hebben aanvaard, ongeacht of dit gebruik op persoonlijke of professionele wijze plaatsvindt. Indien dit gebruik beroepshalve wordt gemaakt, garandeert de gebruiker dat hij over de nodige bevoegdheden beschikt om deze algemene voorwaarden binnen zijn organisatie te aanvaarden.

 

Accommodatie

Deze site wordt gehost door het bedrijf: Shopify

Juridische afdeling 151 O'Connor Street, begane grond Ottawa, Ontario K2P 2L8

Tel: 613 241-2828

 

CNIL-verklaring

Deze blog en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonsgegevens zijn het onderwerp van een verklaring aan de CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) onder nummer XXXXXXX.

Verantwoordelijkheid

De site-editor biedt een grote hoeveelheid gratis informatie-inhoud. Zij zorgt er voortdurend voor dat zij over de middelen beschikt om de kwaliteit van deze inhoud te waarborgen.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst

De gebruiker verbindt zich ertoe de werking van de dienst aangeboden op XXXXXXXXX op geen enkele wijze te verstoren. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe om:

  • Verzamel of gebruik persoonlijke gegevens op deze site
  • Kopieer inhoud van deze site en publiceer deze op een andere site zonder onze toestemming

Ten slotte verbindt de gebruiker zich ertoe zich te onthouden van het plaatsen van ongeoorloofde, lasterlijke of beledigende berichten op de gehele of een deel van de site. De gebruiker verbindt zich er tevens toe om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige persoonlijke gegevens te verstrekken.

Koekjes

De gebruiker wordt geïnformeerd dat er cookies in zijn browser kunnen worden geïnstalleerd. In alle gevallen kan de gebruiker zijn cookies vrijelijk uit zijn browser verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens

Deze site kan andere cookies gebruiken en de statistische hulpmiddelen kunnen ook gegevens over u registreren (met name: IP-adres, toegangspagina, uitgangspagina, gebruikt besturingssysteem, gebruikte browser, tijdsraadpleging…).

Als statistisch hulpmiddel maakt deze site in het bijzonder gebruik van Google Analytics. Sites die deze dienst gebruiken, zijn verplicht een standaardtekst voor bezoekers te vermelden, tekst die in de volgende paragraaf en tussen aanhalingstekens wordt ingevoegd:

“Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de site (inclusief uw IP-adres) worden door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit op te stellen voor de uitgever en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en gebruik van de site. Google kan deze gegevens aan derden doorgeven in het geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens namens Google verwerken, waaronder in het bijzonder de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de juiste instellingen te selecteren. Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functies van deze site verhinderen. Door gebruik te maken van deze website geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Google onder de voorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden. »

E-mails: Voor elk van deze verwerkingen heeft de gebruiker het recht om de hem betreffende persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, te verzetten en te rectificeren: het is mogelijk om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd.

In het bijzonder is het mogelijk om u af te melden voor de nieuwsbrief van de site via een link onderaan elke verzonden e-mail.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar de contactsectie

Door een fotokopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen. U kunt uw persoonlijke gegevens (voornaam en e-mailadres) ook op elk moment inzien en wijzigen door op de blauwe link te klikken aan het einde van elke verzonden e-mail. Het doel van deze e-mails is om advies te ontvangen door het verzenden van e-mails met informatie en/of promotie van producten of diensten. Net als u hebben wij een hekel aan spam, en hier wordt uw privacy gerespecteerd: uw e-mailadres zal nooit met iemand worden verkocht of gedeeld.

Verplichte/optionele gegevens : Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw voornaam en uw e-mailadres opgeven om u te kunnen registreren. Geen e-mail, geen voornaam: geen nieuwsbrief, geen video.

Ontvangers : De ontvangers van deze verwerking zijn de mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, de site-editor en zijn onderaannemers.